< Alle projecten

Projecten

New Business

Nieuwbouw HES Hartel Tank Terminal

Aanleiding

HES International B.V. in Rotterdam is een particuliere holding van vooraanstaande onafhankelijke dienstverleners in havens door heel Europa. Het bedrijf heeft twee belangrijke pijlers: de droge en natte bulk. Het bestemmingsplan van de Hartelstrook in Rotterdam biedt ruimte voor de ontwikkeling van een terminal voor bulk. De locatie op de Hartelstrook leent zich uitstekend voor een nieuwe terminal, door een perfecte nautische ontsluiting, met een directe verbinding naar open zee voor snellere afhandeling van de logistieke activiteiten.

Situatie

Binnen HES International B.V. is behoefte aan meer ontwikkeling op het gebied van natte bulk. Het nieuwbouwproject van HES International B.V. omvat het ontwikkelen en in operatie nemen van een nieuwe tankterminal voor de op- en overslag van olieproducten en biobrandstoffen. De locatie van de tankterminal is gepland op de Hartelstrook, aan de zuidzijde van de Mississippihaven op Maasvlakte 1. Op het terrein van 27 hectare worden 52 tanks met een opslagcapaciteit van circa 1,3 miljoen m3 gerealiseerd.

Het internationaal opererende energieconcern BP – eigenaar van een grote raffinaderij in Rotterdam – heeft zich gecommitteerd aan het project, inclusief plannen voor pijpleidingverbindingen tussen deze raffinaderij en de terminal.

Oplossing

In 2017 is KH Engineering gestart met een Value engineering op het bestaande ontwerp. Bij value engineering worden diverse functionaliteiten getoetst in het ontwerp en de projectdoelstellingen, waaronder budget en planning, beoordeeld.

 

Samen met de opdrachtgever is de bestaande estimate na de value engineering herzien en goedgekeurd. In maart 2018 is de value engineering opgeleverd inclusief een rapportage met diverse bevindingen en aanbevelingen.

Na afronding van de value engineering is de opdracht verstrekt voor de basic engineering. Dit houdt in dat we voor de opdrachtgever een compleet technisch ontwerp maken waarin alle uitgangspunten worden vastgesteld. Dit technisch ontwerp  is geschikt om de detail engineering en de constructie (uitvoering) aan te vangen. Bij het ontwerp is rekening gehouden met de DCMR omgevingsvergunning. Daarbij is de begroting bijgesteld, waardoor de nauwkeurigheid van de begroting verder toeneemt. De basic engineering is in december 2018 opgeleverd.

In 2019 is KH Engineering gestart met de detailed engineering, om het project te kunnen aanbesteden in de markt voor met name civiele- en werktuigbouwkundige werken. 

Voordeel voor de klant

De klant heeft met KH Engineering als lokaal bedrijf een dienstverlener die alle projectfases kan blijven ondersteunen en in staat is mee te bewegen met de businesscase en de klant strategie ten aanzien van aanbesteden in de internationale markt.

Projectleider: Ron de Zeeuw

Klik hier voor meer informatie over HES Hartel Tank Terminal.

Meer projecten:

P11 Topside Standard Satellite

Een innovatief en nieuw platformconcept om op economische wijze twee marginale velden te ontwikkelen. Vanaf het gasplatform wordt duurzame energie opgewekt door een unieke combinatie van windmolens en zonnepanelen en energieopslag in accu’s.

Lees meer

EPCM – KOH productie project

Als versterking van de marktpositie heeft INOVYN een nieuwe business case opgesteld, waarbij zij verdere ontwikkeling aan haar chloorstrategie geeft. De nieuwe business opportuniteit bestaat uit het vervangen van het bijproduct van de chloorproductie.

Lees meer

EPCM – piggable transport leidingen

Een gewaardeerde opdrachtgever distribueert als chemieconcern haar producten via transportleidingen naar eindgebruikers. Zij zijn de owner van de transportleidingen buiten de bestaande plants in Nederland en België.

Lees meer