Safety & Compliance

Na het voltooien van uw project wilt u dat uw installatie duurzaam en veilig in bedrijf kan blijven. Veilig produceren en handelen bij installaties en gebouwen is belangrijk en geldt voor u als uitgangspunt. KH Engineering geeft u een duidelijk en transparant advies over verbeteringen voor behoud van de license-to-operate van uw installatie.

Benieuwd naar de mogelijkheden die KH Engineering kan bieden op gebied van Wet- en regelgeving? Neem direct contact op met onze Safety & Compliance vertegenwoordiger.


Twan van den Broek
| Discipline manager HSSE Engineering

Safety & Compliance

Blik op de toekomst

De overheid en het bedrijfsleven verhogen de eisen aan uw installatie, productieproces, arbeidsomstandigheden en traceerbaarheid van producten. Het voldoen aan wet- en regelgeving is hierbij de ondergrens. Het overtreffen van deze eisen biedt mogelijk aanvullende voordelen. Denk hierbij aan de algemene wetgeving of specifieke eisen ten aanzien van een sector of regio. De juiste en efficiënte investering op het gebied van compliance levert u als onderneming kansen op om de bedrijfsvoering, werkprocessen en protocollen opnieuw te valideren.

Veiligheid voert u door in uw bedrijfsvoering, inclusief ontwerp van installaties, aankoop van goederen en diensten, en bouwbegeleiding. Wijzigingen in vergunningen, wetten en best practices toetsen we in een quick scan of GAP analyse. KH Engineering ondersteunt u met alle safety & compliance vraagstukken en kan deze voor u inrichten in een compleet programma, gebruikmakend van eigen kennis en ervaring.

Werken aan een plan

Om uw vraagstuk op de juiste manier aan te pakken, ontwikkelen wij voor u een op maat gemaakt plan. Denk hierbij aan een meerjarenplan, waarbij wij diverse thema’s opvolgen, rapporteren en implementeren. De eerste stap in dit proces is het inventariseren van de ‘GAP’ tussen de huidige en gewenste situatie. Aanvullend selecteren wij de diensten die aansluiten bij de wens van uw organisatie. Dit gebeurt in overleg met uw HSE afdeling, projectorganisatie of operatie. Wij adviseren u bij het maken van de juiste keuze op het gebied van processen en systemen om uw bedrijfsvoering toekomstbestendig te maken.

Implementatie

De eerste stap in het beheersen van een proces bestaat uit het beoordelen van de risico’s. Dit kan door het uitvoeren van een procesveiligheidsstudie (HAZOP, LOPA of SIL), het beoordelen van explosiegevaar (ATEX) of het uitvoeren van een
GAP-analyse met de best beschikbare technieken (zoals PGS 29).

Opvolging van verbetervoorstellen uit studies zorgt voor een veiligere installatie die voldoet aan alle eisen. KH Engineering geeft u advies over hoe u de verbeteringen aan installaties en bedrijfsvoering het beste kan borgen en de wijze waarop u dit kunt integreren in de bestaande bedrijfsprocessen en het veiligheidsmanagementsysteem.

Resultaten

De inzet van KH Engineering draagt bij aan de volgende resultaten:

  • Een veilige installatie met aandacht voor mens en milieu (people-planet-profit)
  • Een toekomstbestendige installatie en organisatie
  • Voldoen aan alle relevante wet- en regelgeving
  • Behoud van uw license to operate

Contact

Benieuwd naar de mogelijkheden die KH Engineering kan bieden voor uw organisatie, of wilt u meer weten over Safety & Compliance? Neem contact met ons op voor aanvullende informatie of het maken van een vrijblijvende afspraak.

‘Ik wil een duurzame en veilige installatie met focus op mens en milieu’


EPCM project – piggable transport leidingen

Een gewaardeerde opdrachtgever distribueert haar producten via transportleidingen naar eindgebruikers. Het concern is eigenaar van de transportleidingen in Nederland en België. Voor de integriteit moeten pijpleidingen te inspecteren (piggable) zijn.

Het vraagstuk van de opdrachtgever was om de pijpleidingen in bedrijf te kunnen inspecteren. In de huidige situatie konden de pijpleidingen wel geïnspecteerd worden, maar alleen als deze buiten bedrijf waren.

New business

Lifetime